جدیدترین منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی  بر اساس آزمون سال 92

اقتصاد کشاورزی

ü     اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی(دانشگاه تهران)

ü   اقتصاد خرد محسن نظری( کتاب آبی) (نگاه دانش)

ü   اقتصاد کشاورزی ومنابع طبیعی دکتر مهیار صدرالارشرافی

 اصول ترویج و آموزش کشاورزی

ü     اصول ترویج  دکتر فمی ( پیام نور)

ü    رهیافتها و فنون مشارکت  دکتر فمی

ü     رسانش نوآوریها دکتر کرمی(دانشگاه شیراز)

جامعه شناسی روستایی

ü     جامعه شناسی روستایی دکتر خلیل کلانتری(پیام نور)

ü     جامعه شناسی روستایی منصور وثوقی(کیهان)

ü     جامعه شناسی روستایی طالب و عنبری (دانشگاه تهران)

روان شناسی اجتماعی

ü     روان شناسی اجتماعی حسین  شکر کن(رشد)

ü     روانشناسی اجتماعی حمزه گنجی(ساوالان)

ü     روان شناسی اجتماعی یوسف کریمی(ارسباران)

مدیریت تعاونیها

ü     اصول و اندیشه های تعاونی دکتر طالب(دانشگاه تهران)

ü     مدیریت روستایی دکتر طالب (دانشگاه تهران)

ü     مدیریت تعاونی دکتر پرویز  نامغ(هستان)

üمبانی تعاون انصاری(پیام نور)


نوشته شده توسط عبداله عابدی-   a.abedi66@gmail.com   پلی جهت کسب اطلاعات بیشتر  و  در دریافت نمونه سوالات ۱۰ سال اخیر


برچسب‌ها: منابع ارشد توسعه روستایی , کارشناسی ارشد توسعه روستایی , نمونه سوالات ارشد توسعه روستایی

تاريخ : جمعه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۲ | 18 | نویسنده : عبدالله عابدی |
جوانان روستایی در شرایط فقر اموزشهای فرهنگی طبیعآ نه می توانند مولدان مترقی و پیشرفت بخش کشاورزی و نه شهروندان ماهر و مفیدی در جوامع شهری حال اینده کشور باشند بدین ترتیب شایستگیها وظرفیتهای فطری قشر قابل توجهی از جمعیت بالقوه مستعد تولید در طول عمر انان راکد و ناشکفته باقی می ماندکه این هم از مهمترین موانع موجود در راه توسعه منابع انسانی در بین ملل جهان  سو م تلقی میگردد.با توجه به وجود انتظارات  سنتی از جوانان روستایی برای تأمین بخشی از منابع مالی خانوار از یک طرف وبا توجه به وجود توسعه امکانات و تسهیلات   حمل و نقل برای رفت و امد بین روستا و شهر از طرف دیگر ،جوانان روستایی در ماههای کم -کاری  اغلب برای تأمین هزینه های زندگی خانوار خو ،راهی شهر ها و مراکز صنعتی و خدماتی می شوند تا برای کسب د امد در مشاغلی که نیاز جدی به اموزشهای اولیه و مهارتهای فنی ندارند به خدمت بپردازند .در این شرایطاست که اغلب به مشاغل کاذب و واسطه گری هم کشانده می شوند و در مواردی هم از مسیر صحیح اشتغال منحرف می گردند . جوانان روستایی معمولآ زود ازدواج می کنند ودر گیریهای تأمین محارج زندگی انان را از رغبت به تحصیل و کسب دانش و مهارتهای جدید باز می دارد . این جوانان عمومآ با هم روستاییهای خود هستند واغلب تمایل ندارند و یا اینکه نمی توانند با جوانان با سوادتر ،حتی از گروه سنی خود انها هم که باشد ارتباط برقرار کنند .انان از خظور در محیطهای رسمی امو زشی ابا دارند وتقریبآ همگی مایلند نواحی روستایی و به ویژه کارهای سخت کشاورزی را ترک کنند و در عین حال واقعیتهای موجود نشان می دهد که با توجه به کاهش روز افزون واحد های تولیدی زراعی سنتی در مناطق روستایی و کاهش در امد های حاصله از  هر واحد نسبت به تعداد شاغلین در ان ، این جوانان نتیجتآ اینده خود را در روستا همواره زیر خط فقر رقم می زنند در چنین شرایطی می توان گفت تا زمانیکه  این جوانان در فقر اموزش فرهنکی بار امده واز هر گونه امکاناتی برای مهارت اموزی محروم مانده و در عین حال امکان ایجاد و توسعه هیچ گونه اشتغالی در روستا برای انها فراهم نگردد چاره ای جز انچه عمل کرده نداشته و نخواهند داشت.تاريخ : یکشنبه ۱۲ دی۱۳۸۹ | 10 | نویسنده : عبدالله عابدی |

برای اینکه بدانیم چگونه میتوان، پدر سالاری اجتناب ناپذیر روستاییان جبران گردد؛ به دو طریق می توان عمل نمود :نخستین راه این است که با توجه به سوابق  وروشهای خود روستاییان فقیر کارراشروع کنیم با وجو اینکه برخی از انان همچون روباه فعالیتهای اندک و متنوع دارند  وبقیه همچون خار پشت خود را  محدود به یک رابطه کرده اند اما همگی در این هدف یعنی داشتن زندگی شرافتمندانه و ایمن متفق القول اند .دومین راه اینکه بر نقطه نظرات مشترک مصلحان توسعه روستایی وروستاییان فقیر تکیه کنیم . بایستی در تعریف توسعه تجدید نظر نمود بگونه ای که بتوان زنان ومردان فقیر روستایی را برای خواستها ونظارت بیشترشان بر منافع توسعه توانمند نمود . درعمل مصلحان روستایی تمایل دارند تا از طریق طرحها و پروژه ها  وبرنامه های سازمانهای دولتی  در امور روستاییان مداخله کنند اما این رویه دو مکانیسم اساسی ، قیمتها و قانون را مورد غفلت قرار میدهند.
نیاز به درک فقر روستاییان و پی بردن به ماهیت ان ،برقراری ارتباط و پل زدن میان سه فرهنگ متفاوت دانشگاهیان،مصلحان ومردم روستا ،طراحی وبکار بردن شیوه های هزینه ـ فایده به منظور درک موقعیتهای روستایی،نشستن وگوش فرا دادن و یاد گرفتن از روستایییان فقیر ،تفکر در باب انچه که باید انجام گیرد  و پرورش و تربیت حرفه گرایان جدیدی که از خود سوال کنند که بر اثر بر نامه های توسعه روستایی جه کسانی سود میبرند و چه گروههایی بازنده هستند حرفه گرایانی که محرومان را در اولویت قرار می دهند.
.مطلب نوشتن پیرامون اینکه چه باید کرداسانتر از انجام دادن ان کار است مطلب نوشتن نیاز مند جرأت نیست اما لازمه عمل کردن، شهامت است.


تاريخ : شنبه ۱۲ تیر۱۳۸۹ | 9 | نویسنده : عبدالله عابدی |

استراتژی یا(راهبرد بعنوان معادل فارسی ان)به مجموعه ای از خط مشی های عمومی که راه و روش نیل به هدفهای نهایی را معلوم و مشخص می نماید اطلاق میگردد . در برنامه ریزیهای استراتژیک دور نمای وضع مطلوب طراحی و به تصویر در می اید و لذا  برای وضع اتی مطلوب،هر برنامه عمرانی در قالب برنامه های استراتژیک تهیه و تنظیم می گردد .به بیانی دیگر :

« استراتژی عبارت است از اهداف یکپارچه،منسجم،جامع و بلند مدت.»

استراتژی به مفهوم کلی در محدوده ملی عبارت است ازعلمو هنر بکارگیری اهرمهای سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و نظامی بر حسب ضرورت در هنگام جنگ و صلح برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده با هدف کلی دستیابی به امنیت و ثبات ملی .لذا استراتژی توسعه اقتصادی در هر کشور بخشی از استراتژی تحکیم امنیت ملی را تشکیل می دهد.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۹ مهر۱۳۸۸ | 11 | نویسنده : عبدالله عابدی |
توسعه روستايي يعني :

دانش و تعالي شخصيت اعضاي جوامع روستايي

بهره بر داری بهینه از منابع موجود و عوامل در دسترس مولدان جامعه روستایی

افزایش روز افزون انگیزههای روستاییان برای مشارکت در اداره امور جامعه خود

گسترش تشکلهای تعاونی و نهادهای اجتماعی در جوامع روستایی و اداره انها توسط خود روستاییان

بلوغ فکری روستاییان در شناخت و حل مسائل مربوط به خود واجتماع

رشد اندیشه های سازنده در خودیاری و همیاری اعضای جوامع روستایی

گسترش اشتغال مولد ورونق فعالیتهای اقتصادیدر هر واحد روستایی

و سرانجام توسعه روستایی مستلزم:

برنامه ریزی کوتاه مدت وبلند مدت اموزشی بر  مبنای راهبرد های علمی

تحول در فرهنگ «سکوت»به منظور ازادسازی مردم روستانشین از قید «بی خبری ونا اگاهی»

رفع تبعیض ومحو اثار ان در ارائه خدمات دولتی به جوامع روستایی در مقایسه با جوامع شهری

یک عزم و اراده ملی

 تاريخ : پنجشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۸ | 10 | نویسنده : عبدالله عابدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.